Posted on

Automatické mazanie je založené na použití špeciálnych systémov nazývaných centrálne mazacie systémy.
Ich účelom je autonómne zabezpečiť mazanie strojového zariadenia, na ktorom sú namontované.
Okrem aspektu veľkého pohodlia, ktoré tieto systémy zaručujú, je toto riešenie z hľadiska kvality v porovnaní s ručnými činnosťami široko preferované, pretože konštantné a rovnomerné mazanie motorov a iných komponentov znižuje riziko porúch a zlepšuje výkon. Okrem toho využitie centrálnych mazacích systémov tiež zaručuje výhody z hľadiska výsledných úspor, pokiaľ ide o prácu, čas a peniaze.
Automatické mazacie systémy v skutočnosti výrazne znižujú potrebu údržby a umožňujú vyhnúť sa prestojom pri práci, čo je pre priemysel prvou príčinou výrobných a ekonomických strát. Používanie centralizovaných mazacích systémov znamená predĺženie životnosti vášho strojového zariadenia a zvýšenie úrovne bezpečnosti pri práci.