Nákladné vozidlá majú od 26 do 36 mazacích miest podľa počtu náprav. A to vrátane všetkých náprav, pružín, riadenia a sklápacieho stabilizátora .Zvlášť brzdy a riadenie sú na nedostupných miestach vo väčšine znečistené a možnosti premazania podľa mazacieho kalendára sú len z montážnej jamy

Stabilizátor
Pumpa TP1 3.5 Kg