Sú to automaty plnené plastickým mazivom , ktoré sú namontované priamo na stroji a vysokotlakovým trubkovým rozvodom distribuujú optimálne množstvo maziva priamo do mazacích bodov na mechanizme.