TLS Slovakia s.r.o.

centrálne mazacie systémy

Kráľová nad Váhom 211
925 91 Králová nad Váhom

Slovenská republika

Tel: 0910 797 775
Tel :0910 666 775
E-mail: obchod@tlsslovakia.sk

IČO:47 701 111
IČ DPH:SK2024057750